بیوشیمی و آزمایشات شیمیایی خون

بیوشیمی و آزمایشات شیمیایی خون

بیوشیمی و آزمایشات شیمیایی خون ، يك پروژه دانشجويي كامل كه شامل 76 صفحه بوده و فرمت فايل Doc مي باشد.

جزییات بیشتر


100,000 ریال

988 قلم موجود در انبار

اضافه به علاقمندی ها

برنامه وفاداریبا خرید این محصول شما می توانید تا 10000 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 10000 امتیاز که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 2,000 ریال.


كد عنوان : A018

عنوان

تعداد صفحات

فرمت

قيمت (تومان)

بيوشيمي و آزمايشات شيميايي خون

76

Doc , Word

10000

برخي از عناوين موجود در اين پروژه :

مقدمه

فصل اول : آزمايشات شيميايي خون

1-1- برداشت نمونه خون براي آزمايشات بيوشيمي

1-2- رنگ سنجي

1-3- جداسازي و استخراج پروتئين ها

1-4- قند خون

1-4-1- تعيين مقدار گلوكز خون با روش فولين ـ وو

1-4-2- اندازه گيري قند خون با روش گلكوز اكسيدازـ روش آنزيمي

1-5- اوره خون

1-5-1- تعيين مقدار اوره خون به روش اوره آز

1-5-2- تعيين مقدار اوره به روش دي استيل منواكسيم

1-6- اسيداوريك خون

1-6-1- اندازه گيري اسيداوريك خون به روش كاراوي

1-6-2- اندازه گيري مقدار اسيداوريك خون با روش بنديكت

1-7- اندازه گيري مقدار كراتينين خون با روش فولين – وو

1-8- آمونياك خون

1-9- تعيين مقدار كل پروتئين هاي سرم خون به روش بيوره

1-10- چربيهاي خون

1-10-1- كلسترول خون

1-10-1-1- اندازه گيري مقدار كلسترول به روش استفاده از كلريد آهن

1-10-1-2- اندازه گيري مقدار كل كلسترول با روش مستقيم

1-10-1-3- اندازه گيري مقدار كلسترول خون با روش تغيير يافته بلور

1-11- اندازه گيري مقدار تري گليسيريدهاي خون به روش استفاده از كيت هاي

مخصوص ـ روش هانتش

1-12- فسفوليپيدهاي خون

1-12-1- اندازه گيري مقدار فسفوليپيد سرم خون – روش اول

1-12-2- اندازه گيري مقدارفسفوليپيد سرم خون – روش دوم

1-13- اندازه گيري اسيدهاي چرب آزاد در سرم خون

1-14- الكتروليت هاي خون

1-15- اندازه گيري مقدار سديم وپتاسيم خون

1-16- اندازه گيري مقدار كلرورهاي خون

1-16-1- اندازه گيري كلرورهاي خون با روش شالز

1-16-2- اندازه گيري كلر خون با دستگاه تيتراتور اكسفورد

1-17- تعادل اسيد و باز

1-18- اندازه گيري مقدار بيكربنات با روش تيتراسيون اكسفورد

1-19- كلسيم خون

1-19-1- اندازه گيري كلسيم با روش فرو -  هام

1-19-2- اندازه گيري كلسيم خون با روش كيت هاي تجارتي ـ روش بيو ـ كم

1-20- فسفر خون

1-20-1 اندازه گيري فسفر غيرآلي خون

1-20-2- اندازه گيري فسفر در سرم خون با روش كيت تجارتي ـ روش ميسن

1-21- آهن خون

1-21-1- تعيين مقدار آهن سرم خون با روش كيت تجارتي

1-21-2- اندازه گيري جذبي آهن

فصل دوم : مواد و معرفهاي لازم جهت انجام آزمايشات شيميايي خون

و روش تهيه آنها

2-1- مواد لازم براي تعيين قند خون به روش فولين ـ وو

2-2- مواد لازم براي تعيين قند خون با روش گلوكز اكسيداز ـ روش آنزيمي

2-3- مواد لازم براي تعيين مقدار اوره خون به روش اوره آز

2-4- مواد لازم براي تعيين مقدار اوره خون به روش دي استيل منواكسيم

2-5- مواد لازم براي اندازه گيري اسيداوريك به روش كاراوي

2-6-  مواد لازم براي اندازه گيري اسيد اوريك به روش بنديكت

2-7- مواد لازم براي اندازه گيري كراتينين خون با روش فولين ـ وو

2-8- مواد لازم براي اندازه گيري آمونياك خون

2-9- مواد لازم براي تعيين مقدار كل پروتئين هاي سرم خون به روش بيوره

2-10- مواد لازم براي اندازه گيري كلسترول به روش استفاده از كلريد آهن

2-11- مواد لازم براي اندازه گيري كلسترول با روش مستقيم

2-12- مواد لازم براي اندازه گيري كلسترول خون با روش تغيير يافته بلور

2-13- مواد لازم براي اندازه گيري فسفوليپيد سرم خون ـ روش اول

2-14- مواد لازم براي اندازه گيري فسفوليپيد سرم خون ـ روش دوم

2-15- مواد لازم براي اندازه گيري اسيدهاي چرب آزاد در سرم خون

2-16- مواد لازم براي اندازه گيري كلرورهاي خون با روش شالز

2-17- مواد لازم براي اندازه گيري كلسيم با روش فرو ـ هام

2-18- مواد لازم براي اندازه گيري كلسيم با روش بيو ـ كم

2-19- مواد لازم براي اندازه گيري فسفر غيرآلي خون

2-20- مواد لازم براي تعيين مقدار آهن سرم خون با روش كيت تجارتي

منابع

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.

سبد خرید  

(خالی)

محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

محصولات ویژه

هیچ محصول ویژه ای موجود نیست